Thời trang nữ

Nhà cung cấp: Xưởng may 99

Danh sách sản phẩm


Đầm cup xoè xinh
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body phối ren
Sỉ 125.000 Đ
Đầm suông đuôi cá
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè ép chim
Sỉ 165.000 Đ
Đầm xoè phối lưới
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè đục khoen
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè đục khoen
Sỉ 125.000 Đ
Đầm suông fom a
Sỉ 120.000 Đ
Set áo dài tết
Sỉ 145.000 Đ
Set áo dài gấm
Sỉ 185.000 Đ
Set áo dài cưng
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body korea phối
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè 2 tầng
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body công sở
Sỉ 125.000 Đ
Đầm ren cổ peter
Sỉ 135.000 Đ
Đầm yếm kim sa
Sỉ 155.000 Đ
Đầm ren tầng công
Sỉ 130.000 Đ
Đầm phối ren công
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body cổ vest
Sỉ 135.000 Đ
Tết tết tết tết
Sỉ 125.000 Đ
Jum sọt tay loe
Sỉ 120.000 Đ
Jum dài sang chảnh
Sỉ 145.000 Đ
Đầm xoè bẹt vai
Sỉ 165.000 Đ
Jum sọt sành điệu 
Sỉ 125.000 Đ
Đầm công sở korea
Sỉ 135.000 Đ
Jum phối khoen sành
Sỉ 145.000 Đ
Đầm maxi voan da
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body nơ sang
Sỉ 120.000 Đ
Đầm công sở hàn
Sỉ 120.000 Đ
Đầm công sở phối
Sỉ 130.000 Đ
Đầm công sở korea
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè bẹt vai
Sỉ 145.000 Đ
Maxi hoạ tiết xinh
165.000
Đầm rớt vai korea
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài cổ tim
Sỉ 145.000 Đ
Đầm body phối khăn
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body phối ren
Sỉ 120.000 Đ
Jum dài tay loa
Sỉ 145.000 Đ
Đầm xoè phối ren
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài cổ v
Sỉ 145.000 Đ
Đầm suông sơ mi
Sỉ 135.000 Đ
Đầm công chúa baby
Sỉ 120.000 Đ
Đầm xoè bẹt vai
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài phối ren
Sỉ 145.000 Đ
Jum phối màu đính
Sỉ 145.000 Đ
Jum phối lưới đính
Sỉ 145.000 Đ
Đầm cup đính trai
Sỉ 125.000 Đ
Đầm lệch vai đính
Sỉ 125.000 Đ
Đầm công sở hàn
Sỉ 125.000 Đ
Đầm ren xoè dễ
Sỉ 135.000 Đ
Đầm dạ hội phối
Sỉ 175.000 Đ
Đầm lệch vai bèo
Sỉ 125.000 Đ
Đầm yếm thắt dây
Sỉ 135.000 Đ
Đầm bẹt vai siêu
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè phối ren
Sỉ 135.000 Đ
Đầm đuôi cá đính
Sỉ 125.000 Đ
Đầm ống bèo
Sỉ 120.000 Đ
Jum ống thắt dây
Sỉ 135.000 Đ
Đầm đuôi cá ép
Sỉ 145.000 Đ
Jum yếm 2 dây
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body ren xẻ
Sỉ 130.000 Đ
Đầm suông rớt vai
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body bẹt vai
Sỉ 120.000 Đ
Đầm body bẹt vai
Sỉ 100.000 Đ
Jum yếm ngọc trai
Sỉ 145.000 Đ
Đầm body đính trai
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè đính trai
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè phối ren
Sỉ 110.000 Đ
Đầm xoè đính ngọc
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body tay nơ
Sỉ 100.000 Đ
Đầm phối lưới ép
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè đính ngọc
Sỉ 125.000 Đ
Jum cột nơ xinh
Sỉ 135.000 Đ
Đầm bẹt vai ép
Sỉ 155.000 Đ
Đầm body phối ren
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè ép hoa
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè hoa công
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè công sở
Sỉ 135.000 Đ
Đầm 2 dây Ép
Sỉ 145.000 Đ
Đầm h2 tulip 
Sỉ 125.000 Đ
Set áo dài ép
Sỉ 185.000 Đ
Jum dài ép hột
Sỉ 145.000 Đ
Jum sọt chim hạc
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài đính ngọc
Sỉ 145.000 Đ
Đầm ren phối lưới
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body công sở
Sỉ 135.000 Đ
Đầm maxi nơ vai
Sỉ 175.000 Đ
Đầm phối tùng lưới
Sỉ 155.000 Đ
Đầm 2 dây phối
Sỉ 125.000 Đ
Đầm hoa và chim
Sỉ 120.000 Đ
Đầm xoè 2 tầng
Sỉ 125.000 Đ
Body yếm dây đính
Sỉ 135.000 Đ
Body bố thun ép
Sỉ 135.000 Đ
Body sexy thun băng
Sỉ 125.000 Đ
Body ép hoa thêu
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè hoa in
Sỉ 135.000 Đ
Đầm công sở ép
Sỉ 135.000 Đ
Đầm công sở peplum
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body sang chảnh 
Sỉ 125.000 Đ
Đầm công sở ép
Sỉ 155.000 Đ
Đầm công sở in
Sỉ 135.000 Đ
Đầm dạ hội lệch
Sỉ 165.000 Đ
Đầm body sang chảnh 
Sỉ 120.000 Đ
Đầm body phối tay
Sỉ 120.000 Đ
Đầm body lệch vai
Sỉ 120.000 Đ
Đầm body đục khoen
Sỉ 120.000 Đ
Jum phối lưới đính
Sỉ 135.000 Đ
Đầm dạ hội ép
Sỉ 185.000 Đ
Đầm phối ren ép
Sỉ 145.000 Đ
Đầm cát thái gom
Sỉ 120.000 Đ
Đầm bố thun fom
Sỉ 135.000 Đ
Đầm cổ yếm body 
Sỉ 120.000 Đ
Đầm ống phối ren
Sỉ 125.000 Đ
Jum ống tay dài
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body bẹt vai
Sỉ 125.000 Đ
Body cup ngực dún
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body ép hoa
Sỉ 145.000 Đ
Set áo dài hoa
Sỉ 165.000 Đ
Set áo dài đính
Sỉ 185.000 Đ
Đầm body xoắn ngực
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body vạt chéo
Sỉ 125.000 Đ
Set áo dài hot
Sỉ 195.000 Đ
Đầm xoè cup dễ
Sỉ 130.000 Đ
Đầm body vạt chéo
Sỉ 120.000 Đ
Jum cánh dơi sang
Sỉ 125.000 Đ
Đầm suông a phối
Sỉ 130.000 Đ
Đầm body phối ren
Sỉ 130.000 Đ
Đầm 2 dây ngọc
Sỉ 120.000 Đ
Đầm coè phối lưới 
Sỉ 135.000 Đ
Đầm lệch vai công
Sỉ 125.000 Đ
Đầm công sở thắt
Sỉ 120.000 Đ
Đầm xoè bẹt vai
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè cổ đính
Sỉ 155.000 Đ
Đầm dạ hội bẹt
Sỉ 155.000 Đ
Đầm cổ tàu tay
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body phối ren
Sỉ 125.000 Đ
Đầm nhung cup phối
Sỉ 135.000 Đ
Đầm yếm đuôi cá
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè phối màu
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body đính trai
Sỉ 130.000 Đ
Dạ hội cổ tàu
Sỉ 175.000 Đ
Đầm body cổ tàu
Sỉ 155.000 Đ
Đầm suông zara
Sỉ 195.000 Đ
Bạn đã xem chưa ?

Sỉ 100.000 Đ
95.000
Sỉ 60.000 Đ
175.000
180.000
50.000
Sỉ 120.000 Đ
240.000
199.000
Sỉ 90.000 Đ
Sỉ 125.000 Đ
59.000
160.000
Sỉ 125.000 Đ
279.000
200.000
200.000
190.000
Sỉ 80.000 Đ

Copyright © Chợ làm giàu
Công ty Tiến Thịnh Phát
Địa chỉ : 286 Bùi Đình Túy, Phường 14, Bình Thạnh
MST/ĐKKD/QĐTL:0309413404
Email: cholamgiau@gmail.com
Hotline: 0934136759

Chợ làm giàu | chợ làm giàu - Mua lẻ với giá sỉ nhanh chóng tại Chợ làm giàu

Tại cholamgiau , bạn sẽ được tạo gian hàng miễn phí. Chợ làm giàu còn giúp bạn được quảng cáo tiếp cận khách hàng nhanh chóng giúp tăng doanh thu bán hàng cho shop.