Thời trang nữ

Nhà cung cấp: Xưởng may 99

Danh sách sản phẩm


Đầm body hoa đào
Sỉ 125.000 Đ
Đầm chấm bi xinh
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài hoa nổi
Sỉ 155.000 Đ
Đầm body yếm hoa
Sỉ 155.000 Đ
 Đầm xoè hoa chất
185.000
Jum sọt ép hoa
Sỉ 135.000 Đ
Set hotgirl sang chảnh
Sỉ 125.000 Đ
Đầm maxi công chúa
Sỉ 155.000 Đ
Jum dài phối hoa
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài phối ren
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body phối nơ
Sỉ 125.000 Đ
Set hotgirl sang chảnh
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài phối ren
Sỉ 135.000 Đ
 Đầm ép hoa 6d
Sỉ 145.000 Đ
Jum dài kim sa
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body sang chảnh
155.000
Đầm xoè công chúa
Sỉ 155.000 Đ
Đầm body dạ hội
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body tay phối
Sỉ 135.000 Đ
Đầm cup sexy phối
Sỉ 125.000 Đ
Jum ống hoa đào
Sỉ 145.000 Đ
Đầm body phối đơn
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body phối lưới
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài ngọc trai
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body kèm áo
Sỉ 135.000 Đ
Đầm vải ánh kim
Sỉ 145.000 Đ
Jum ngắn phối ren
Sỉ 125.000 Đ
đồ bơi có khăn
Sỉ 125.000 Đ
đầm maxi sang chảnh
Sỉ 135.000 Đ
Đầm ren phối lưới
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body ren ép
Sỉ 145.000 Đ
Jum ngọc trinh sang
Sỉ 135.000 Đ
Đầm suông ngọc trai
Sỉ 135.000 Đ
Đầm midi korea style
Sỉ 125.000 Đ
Đầm big size voan
Sỉ 125.000 Đ
Jum ống ngọc trai
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài ống rộng
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body ren đính
Sỉ 135.000 Đ
Đầm mãi đan dây
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè tiểu thư
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body đính trai
Sỉ 125.000 Đ
Jum sọt đính ngọc
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body hotgirl sang
155.000
Set đồ ngủ siêu
Sỉ 155.000 Đ
Đầm body công sở
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài ép hoa
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài ép hoa
Sỉ 135.000 Đ
 jum dài ép đá
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body cổ yếm
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài ép hoa
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body style korea
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body đính ngọc
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body style korea
Sỉ 125.000 Đ
 Đầm body đính ngọc
Sỉ 135.000 Đ
Đầm dạ hội ép
Sỉ 175.000 Đ
Jum dài ép hoa
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài bẹt vai
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body công sở
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài nơ ngực
Sỉ 135.000 Đ
 Đầm dạ hội ép
Sỉ 175.000 Đ
Đầm dài cổ yếm
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè kèm nịt
Sỉ 125.000 Đ
Đầm dạ hội ép
Sỉ 175.000 Đ
Jum dài peplum ép
Sỉ 135.000 Đ
Đầm dạ hội phối
Sỉ 175.000 Đ
Đầm công chúa phối
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài cổ yếm
Sỉ 145.000 Đ
 Đầm dạ hội đính
Sỉ 175.000 Đ
Đầm cách điệu hoa
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body đục khoen
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body cổ yếm
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài cổ vest
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body phối ren
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài phối nơ
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè ép hoa
Sỉ 145.000 Đ
Đầm body phối lưới
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài phối kim
Sỉ 145.000 Đ
Jum dài ép hoa
Sỉ 155.000 Đ
Jum dài cổ lá
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài kim sa
Sỉ 155.000 Đ
Jum sọt hoa đào
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body xoắn ngực
Sỉ 125.000 Đ
Jum ống suông choàng
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body kim sa
Sỉ 145.000 Đ
Jum phối ren korea
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè ép hoa
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài bẹt vai
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body hàn quốc
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài 2 dây
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body công sở
Sỉ 135.000 Đ
Jum ống suông sang
Sỉ 145.000 Đ
Jum yếm zara
Sỉ 135.000 Đ
Jum phối kim sa
Sỉ 145.000 Đ
Jum dài yếm sang
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body bẹt vai
Sỉ 125.000 Đ
Đầm dạ hội bẹt
Sỉ 175.000 Đ
Jum dài phối kim
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài ép hoa
Sỉ 155.000 Đ
Jum 2 dây ống
Sỉ 145.000 Đ
Đầm xoè tầng 2
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body hoa nhung
Sỉ 135.000 Đ
 Đầm xoè họa tiết
Sỉ 125.000 Đ
Dạ hội hoa thêu
Sỉ 175.000 Đ
Jum tay dài phối
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè tầng kim
Sỉ 125.000 Đ
Jum ống rộng bèo
Sỉ 135.000 Đ
Dạ hội phối hoa
Sỉ 165.000 Đ
Jum cúp ngực họa
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài phối bèo
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body cup cài
Sỉ 125.000 Đ
Đầm dạ hội kim
Sỉ 165.000 Đ
Đầm xoè ép hoa
Sỉ 145.000 Đ
Đầm body cup sang
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body kim sa
Sỉ 175.000 Đ
Đầm da beo hàn
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè ren tiểu
Sỉ 135.000 Đ
Đầm dạ hội ép
Sỉ 175.000 Đ
Đầm body bẹt vai
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài phối ren
Sỉ 135.000 Đ
Đầm dạ hội sang
Sỉ 165.000 Đ
Đầm body phối bèo
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body ren cài
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body đuôi cá
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body ren bẹt
Sỉ 135.000 Đ
Đầm maxi ren sang
Sỉ 135.000 Đ
Set quần ống suông
Sỉ 135.000 Đ
Jum sọt phối ren
Sỉ 145.000 Đ
Đầm maxi bẹt vai
Sỉ 135.000 Đ
Jum phối ren sang
Đầm body đính nút
Sỉ 135.000 Đ
Đầm ren body Đính
Sỉ 135.000 Đ
 Đầm xoè ren ép
Sỉ 135.000 Đ
Đầm dạ hội 2
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body lệch vai
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body bẹt vai
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body phối ren
Sỉ 125.000 Đ
 Đầm body tay choàng
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body bẹt vai
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè tay nữ
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body sexy đính
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè ép hoa
Sỉ 165.000 Đ
Đầm xoè công chúa
Sỉ 155.000 Đ
Đầm suông cài tag 
Sỉ 125.000 Đ
Đầm maxi yếm ép
Sỉ 135.000 Đ
Jum phối ren thêu
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body peplum sang
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè ép hoa
Sỉ 155.000 Đ
Đầm xoè phối ren
Sỉ 135.000 Đ
Đầm cup chấm bi
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè đính đá
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè bẹt vai
Sỉ 125.000 Đ
 Đầm xoè cổ peter
Sỉ 135.000 Đ
 Đầm body ép  bông
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body đính đá
Sỉ 135.000 Đ
Jum yếm quá quí
Sỉ 135.000 Đ
Set váy bút chì
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body phối ren
Sỉ 125.000 Đ
Jum phối ren quá
Sỉ 135.000 Đ
Jum lệch vai siêu
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body cổ đổ
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body yếm đính
Sỉ 125.000 Đ
 set váy trẻ trung
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body phối ren
Sỉ 125.000 Đ
Đầm big size đính
Sỉ 135.000 Đ
Đầm midi xinh xắn
Sỉ 125.000 Đ
 Đầm maxi korea sang
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body korea sang
Sỉ 125.000 Đ
Đầm lệch vai cổ
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài 2 dây
Sỉ 135.000 Đ
Đầm big size phối
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài phối voan
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body bẹt vai
Sỉ 125.000 Đ
Bộ ngủ sexy kèm
Sỉ 85.000 Đ
Jum dài cách điệu
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài 2 dây
Sỉ 125.000 Đ
Đầm body công sở
Sỉ 125.000 Đ
Jum lửng xinh iu
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài ép hoa
Sỉ 145.000 Đ
 Đầm body phối tay
Sỉ 125.000 Đ
Set rời siêu sang
Sỉ 135.000 Đ
đầm xòe bẹt vai
Sỉ 155.000 Đ
 Đầm xoè yếm 2
Sỉ 125.000 Đ
Đầm big size dễ
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài phong cách
Sỉ 135.000 Đ
Đầm maxi dây chéo
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body xoắn ngực
Sỉ 125.000 Đ
Jum yếm dễ thương
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body ép hoa
Sỉ 155.000 Đ
Đầm maxi lưới kết
Sỉ 145.000 Đ
Jum dài phong cách
Sỉ 135.000 Đ
Bộ ngủ sexy kèm
Sỉ 95.000 Đ
Jumpsuit 2 dây cá
Sỉ 135.000 Đ
đầm xòe công sở
Sỉ 125.000 Đ
Chân váy giả quần
Sỉ 85.000 Đ
Bộ ngủ sexy kèm
Sỉ 85.000 Đ
Đầm maxi phối ren
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài phong cách
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài yếm viền
Sỉ 135.000 Đ
Đầm maxi phong cách
Sỉ 135.000 Đ
Mẫu đồ bơi dễ
Sỉ 135.000 Đ
đầm 2 dây sexy
Sỉ 125.000 Đ
Jumpsuit kute đính nút
Sỉ 145.000 Đ
Đầm maxi ren yếm
Sỉ 125.000 Đ
Jum ngắn phối ren
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài ống suông
165.000
Đầm suông a phối
Sỉ 125.000 Đ
Đầm ren body Đính
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè gấm đính
Sỉ 135.000 Đ
Jum dài phối chấm
Sỉ 135.000 Đ
 Đầm maxi vải ánh
Sỉ 135.000 Đ
Đầm xoè 3 tầng
Sỉ 135.000 Đ
Jum lửng ống rộng
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body đuôi cá
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè ren xinh
Sỉ 125.000 Đ
Đầm maxi sang trọng
Sỉ 135.000 Đ
đầm xoè phối dây
Sỉ 125.000 Đ
Đầm ren phối lưới
Sỉ 125.000 Đ
Đầm maxi sang chảnh
Sỉ 135.000 Đ
đồ bơi có khăn
Sỉ 125.000 Đ
đồ bơi xinh xắn
Sỉ 125.000 Đ
Jum dài ép hoa
Sỉ 155.000 Đ
Đầm body phối áo
Sỉ 135.000 Đ
 Đầm body ép hoa
Sỉ 135.000 Đ
Đầm maxi hoạ tiết
Sỉ 135.000 Đ
Đầm midi ren ép
Sỉ 135.000 Đ
Jum nhúng bèo thắt
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body chân váy
Sỉ 125.000 Đ
Đầm maxi rưn bẹt
Sỉ 135.000 Đ
Đầm midi phối ren
Sỉ 135.000 Đ
Jum thiết kế cổ
Sỉ 135.000 Đ
Đầm công sở hoạ
Sỉ 125.000 Đ
Set đồ mặc nhà
Sỉ 90.000 Đ
đầm xoè hoa hồng
Sỉ 135.000 Đ
Đầm body phối ren
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè hoạ tiết
Sỉ 125.000 Đ
Maxi voan phối ren
Sỉ 145.000 Đ
Đầm xoè bẹt vai
Sỉ 145.000 Đ
Đầm xoè bẹt vai
Sỉ 165.000 Đ
Đầm ren xoè dễ
Sỉ 135.000 Đ
Set áo dài tết
Sỉ 145.000 Đ
Đầm xoè phối lưới
Sỉ 135.000 Đ
Set áo dài hoa
Sỉ 165.000 Đ
 Đầm suông bẹt vai
Sỉ 125.000 Đ
Đầm xoè yếm đính
Sỉ 135.000 Đ
Set áo dài ép
Sỉ 185.000 Đ
Đầm công chúa baby
Sỉ 120.000 Đ
Đầm xoè đính ngọc
Sỉ 125.000 Đ
Đầm phối lưới ép
Sỉ 70.000 Đ
Bạn đã xem chưa ?

180.000
Sỉ 140.000 Đ
Sỉ 55.000 Đ
Sỉ 85.000 Đ
150.000
Sỉ 95.000 Đ
150.000
Sỉ 220.000 Đ
Sỉ 95.000 Đ
Sỉ 135.000 Đ
152.000
Sỉ 115.000 Đ
379.000
Sỉ 85.000 Đ
250.000
180.000
95.000
160.000
195.000
150.000

Copyright © Chợ làm giàu
Công ty Tiến Thịnh Phát
Địa chỉ : 286 Bùi Đình Túy, Phường 14, Bình Thạnh
MST/ĐKKD/QĐTL:0309413404
Email: cholamgiau@gmail.com
Hotline: 0934136759

Chợ làm giàu | chợ làm giàu - Mua lẻ với giá sỉ nhanh chóng tại Chợ làm giàu

Tại cholamgiau , bạn sẽ được tạo gian hàng miễn phí. Chợ làm giàu còn giúp bạn được quảng cáo tiếp cận khách hàng nhanh chóng giúp tăng doanh thu bán hàng cho shop.